If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Česky otitulkovaná dlouhá videa z E3

Assassin i ELEX.

Lokalizační tým okolo Farflame spáchal chvályhodnou věc, když do češtiny přeložil vybraná dlouhá videa z E3, včetně textů v menu her.

Konkrétně jde o dvacetiminutovou prezentaci hraní Assassins Creed Origins (Alza.cz) a pak ještě 40 minut s komentářem vývojáře RPG ELEX (Alza.cz). Nezapomeňte si na YouTube zapnout CZ titulky:

Skupina také začala připravovat velejší projekt, překlad CRPG Expeditions: Viking.

Comments