If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Europoslankyně slíbila pomoc ohledně lokalizace PS4

Vznese dotazy.

Organizátoři petice za počeštění rozhraní PlayStation 4 (Alza.cz), jimž nedávno oficiálně odpověděla přímo Sony, se obrátili dokonce i na europoslance, aby jim v dlouhodobém boji pomohli.

Na jejich dopis zareagovala poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, která aktivistům přislíbila podporu, ač sama prý není uživatelkou PS4.

"Nechtěla bych vytvářet přehnaná očekávání, uvidíme, kam naše snaha povede. V tuto chvíli neexistují právní nástroje, které by výrobce donutily užívat v EU všechny jazyky trhů, na kterých je daný digitální produkt dostupný. Některé vámi popisované praktiky ale mohou mít znaky tzv. obchodního geo-blockingu, kdy jsou zákaznici "uzamčeni" pouze v takové nabídce výrobce, která odpovídá např. zemi jejich pobytu. Totéž se může týkat taky možností placení apod."

Charanzová uvedla, že momentálně se na úrovni Evropské unie projednává nařízení, které by některé z těchto diskriminačních praktik mělo odstranit, aby se zvýšila práva spotřebitelů. Problém je prý v tom, že členské státy se nejsou schopny na věcech dohodnout.

Jaké kroky tedy europoslankyně dále podnikne, aby autorům petice v jejich úsilí píchla?

"S využitím vámi poskytnutých informací zašlu písemný dotaz Evropské komise, aby posoudila, zda je v tomto konkrétním případě ze strany výrobce postupováno zcela v souladu s platnou legislativou a zda by mohla řešení pomoci legislativa připravovaná. V dalším kroku se pak obrátím i na vedení odpovědné divize společnosti Sony. Věřím, že se díky vašemu úsilí podaří výrobce přimět k tomu, aby dnešní situaci postupně napravil."

Comments

More Zpravodajství

Latest Articles