If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Evoluce fotbalu PES od 2017 po betu 2018

Srovnání zeleného pažitu.

Díky momentálnímu konání bety fotbalu PES 2018 (detaily) bylo možné srovnat, jaký krok hra ušla oproti předešlému ročníku PES 2017 (Alza.cz):

Tagged With

Comments