If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Exkluzivita Shenmue III má zaplatit vývoj

Nový plán na financování projektu.

Sega se na stránkách japonského magu Famitsu měla aktuálně vyjádřit, že by chtěla třetí díl kultovní série Shenmue koncipovat jako exkluzivní hru - pro vybranou konzoli. Za což logicky očekává, že jim daný výrobce konzole poskytne peníze, které pomohou s financováním vývoje projektu.

Sega připomenula, že předchozím dvěma dílům Shenmue se komerčně příliš nevedlo - z hlediska prodejních čísel vůči vynaloženým nákladům: "Firma má určité pochybnosti o tom, zda znovu oživit tuhle sérii. Nicméně ujišťuje fanoušky, že pokud k tomu dostane příležitost, ráda se jí chopí." Jak bylo naznačeno výše, na pořadu dne je finanční zaštítění třetího dílu výměnou za konzolovou exkluzivitu. A kdo by po ní mohl sáhnout?

Zde se přímo nabízí Microsoft, který na původním Xboxu dal prostor druhému dílu série, která přitom měla premiéru už roku 1999 na Dreamcastu. S počátečními ambicemi nabídnout jakýsi herní seriál s pozvolna pokračujícím příběhem, který se tedy snad někdy podaří zdárně dovést do konce.

Tagged With

Comments