If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Fallout New Vegas remake na Unreal Engine 5

Opět hezká podívaná.

Fanoušci se modlí, aby se Bethesda slitovala aspoň na odbočkou New Vegas a svěřila její pokračování někomu jako Obsidian, aby se na ní nečekalo do roku 2040. Když teď společně spadají pod Microsoft, mohli by snad na tom jednoho dne najít společnou řeč.

Takto zatím bohužel nezbývá než zůstat u fanouškovských koncepčních trailerů, jako je tento.

V něm se specialisté z TeaserPlay pokusili převést atmosféru prvního dílu Fallout: New Vegas do Unreal Engine 5.

Znamená to vyprahlou poušť s kaktusy a vraky automobilů, palmy podél kasín na Stripu ve městě, obří pavouky, pro něž silniční omezení rychlosti neplatí, nebo zpustošená odpočívadla u benzínek.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Fallout: New Vegas

iOS, PS3, Xbox 360, PC

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments