If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Fiktivní televizní dokument představuje město Columbia z nového BioShock Infinite

A takhle začíná virální kampaň před vydáním.

About the Author

Ales Harazim

Contributor

Comments