If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Valve o možném financování her hráči

Nový nápad Gabe Newella.

Spousta lidí vnímá herní vydavatele jako nutné zlo. Na jedné straně svými penězi výrazně napomáhají při procesu tvorby hry a následně pak umožní/ zprostředkují její příchod na trh. Na té druhé produkt stejně výrazně ovlivňují svými požadavky o jeho výsledné podobě, která se následně bude co nejlépe prodávat. Gabe Newell z Valve nyní přichází s nápadem, resp. odlišným způsobem financování herních projektů.

Newell mluví v první řadě o skutečnosti, že situace není ideální. Obvykle se věci mají tak, že na projekt je vyčleněn rozpočet v řádech několika desítek milionů USD (10-30), který posléze vymezuje možnosti vývojářského týmu. Aby se vývojáři vešli do předem stanoveného budgetu, musí svá rozhodnutí a plány dobře zvážit, vyvarovat se rizik, zkrátka jít vpřed velice opatrně a umírněně.

Pro herní byznys by tak dle Newella možná bylo lepší, kdyby se na financování her mohli podílet sami hráči, tedy herní komunita. Pokud by se danému hráči kupř. zalíbil připravovaný herní koncept, mohl by svým skromným finančním dílem přispět do rozpočtu vyvíjené hry, z čehož by později mohl profitovat mj. ziskem "gratis" herní kopie.

Na jednu stranu se zdá, že by tady takový hráč mohl dopředu kupovat toho pomyslného "zajíce v pytli". Nicméně lze zase očekávat, že by se každý takový držel nejspíše svého oblíbeného týmu a žánru. Otázkou zůstává, jestli by herní obec takhle sama dokázala "ufinancovat" nějaký AAA projekt, resp. jestli není Newellova idea průchozí toliko v případě menších her a hříček.

Comments

More Zpravodajství

Latest Articles