Anno 1404: Benátky

Anno 1404: Benátky

Budování města s pověstnými kanály a gondolami.