Storm: Frontline Nation

Storm: Frontline Nation

První dvojice obrázků ze strategie od SimBinu.

První detaily o Storm: Frontline Nation

Ohlášení strategie ze současné Evropy.