If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Datadisk pro Pirates of the Burning Sea

Guvernérem v pirátské onlinovce.

Flying Lab přiblížili první datadisk k onlinovce Pirates of the Burning Sea, který se bude jmenovat Power & Prestige a vyjde letos v létě pro PC.

V rozšíření budou hráči moci nově ovlivnit to, kdo se stane příštím guvernérem městských přístavů - a rovnou také sami kandidovat.

Pokud by se to třeba právě vám podařilo a skutečně se z vás stali guvernéři, vaše jméno bude vyvěšené přímo pod názvem přístavu - nerozhodnete-li ho nahradit jménem vaší stoupenecké frakce - a budete mít vliv na všechno od daňových úlev, až po stavbu infrastruktury, udržování klidu, nebo budování obrany.

Datadisk jinak přinese dalších šedesát nových misí, předělané skilly pro hráčské avatary, vylepšené přestřelky na moři a další.

Již nyní se také lze přihlásit do betatestu Power & Prestige.

Comments