If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Humankind představuje orchestrální hudbu

+ rozhovor se skladatelem.

Tento klon Civilizace od Amplitude Studios a SEGY je stále plánován na letošní rok, takže není od věci podívat se, jakou bude obsahovat hudbu.

Hraní tahové strategie Humankind by mělo doprovázet osm hodin tradiční muziky a devadesát minut orchestru.

Skladatel Arnaud Roy říká, že to pro něj byla výzva, když se snažil reprezentovat šedesát rozdílných kultur světa, navíc od historie až po moderní éru.

Rozhodli se proto najmout deset samostatných hudebníků, kteří hráli na nějaký netradiční nástroj a to vystihne vždy skupinu několika příbuzných kultur.

Určitými nástroji se také pokusili přiblížit terénu či přírodě, ve které se zrovna nacházíte, aby to podtrhlo vaše prozkoumávání.

Tagged With

Comments