If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

HW nároky a velikost jednotlivých komponentů Modern Warfare 2

Není to přehnané jako minule.

Activision a Beenox odkryli, jakou sestavu budete potřebovat pro hraní brzkého Call of Duty: Modern Warfare 2.

Dozvídáme se tak nejen to, jaké PC musíte mít pro nízkou kvalitu všeho nebo co doporučují, ale také co to chce pro chod ve vysokém počtu snímků za vteřinu či v Ultra kvalitě a 4K rozlišení.

Mezitím byl zahájen xboxový pre-download a na něm je sympatické, že verze pro Xbox Series X má přijatelných 71 GB, tedy výrazně méně než minulé díly série.

Velikost jednotlivých částí hry bude takováto:

  • Základní hra - 34.7 GB
  • Kampaň - 17.0 GB
  • Co-op - 3.9GB
  • Multiplayer - 8.0 GB
  • Warzone 2 - 5.2 GB
  • Plus přídavky časem

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments