If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Šikovní moddeři předělávají Liberty City do Grand Theft Auto 5

Podívejte se na první obrázky.

Chcete se v Grand Theft Auto 5 podívat do Liberty City, které vzniklo podle New Yorku? Tým stojící za OpenIV modem vám to umožní.

Na modu se stále pracuje, ale autoři se rozhodli zveřejnit alespoň několik screenshotů.

V plánu je zasadit Liberty City do masivní mapy GTA 5, například do moře, a hráči tam budou mít možnost doletět.

Kdy by měl mod vyjít, to autoři neříkají, ale průběh práce můžete sledovat na OpenIV stránkách.

Tagged With

Comments