If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Infografika rostoucích studií Bohemia Interactive v plodných letech

+ Jarek Kolář o sjednocení platforem.

Pro studio Bohemia Interactive prý byl rok 2017 mimořádně plodným. Napříč sedmi studii v celkem čtyřech zemích se pilně pracovalo na doposud neoznámých projektech, pokračovala podpora již vydaných her a dokončovaly se rozpracované tituly. S tím, jak Bohemia Interactive neustále roste, je stále složitější vyselektovat věci, které jsou pro běh studia klíčové. Tato retrospektiva nabízí možnost ohlédnout se za těmi nejpodstatnějšími z nich. Rok 2018 totiž bude pro Bohemia Interactive mimořádně plodným.

V přehledné infografice naleznete aktuální strukturu studia Bohemia Interactive - celkem 7 studií (z toho 4 v České republice) a velký rozptyl co se národnosti 346 zaměstnanců týče. Možná jste nevěděli, že firma má pobočku v thajském pobřežním městě Pattaya a také v Amsterdamu. Nebo že už od roku 2001 prodala 30 milionů kusů svých her, z nichž byla nejúspěšnější Arma 3.

"Tou nejpodstatnější a také nejviditelnější snahou by mělo být sjednocení všech našich týmů pod jednotnou platformu - náš nový engine Enfusion. Je důležité říci, že tam ještě nejsme. Všechny naše klíčové tituly (Arma, DayZ, Ylands) používají odlišnou technologii. Ale sjednocení základních stavebních kamenů pomůže všem našim produktům jak v současnosti, tak především ve velmi blízké budoucnosti", řekl Jarek Kolář, šéf vývoje v Bohemia Interactive. Za klíčové cíle pro rok 2018 považuje dokončení DayZ a Ylands a pokročení s vývojem enginu Enfusion jako takového.

„Velké plány jsou jedna věc, ale v přítomnosti se pochopitelně soustředíme na vývoj našich stávajících her - a na vydávání her nových. Některé nové tituly, které od Bohemia Interactive uvidíte v roce 2018, nebudou nutně využívat engine Enfusion. S našimi projekty se rádi pouštíme do kreativního rizika, učíme se z nich a rozšiřujeme naše už tak velmi široké portfolio. Aktuální rok by měl být pro Bohemia Interactive plný rizik. Ale jen s těmi nejlepšími výsledky", dodává Kolář.

Tagged With

Comments