If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Interaktivní a více akční Dead Space 2

Zničitelné prostředí a využití trosek.

Chystaný Dead Space 2 má nabídnout mnohem více akce a akčních momentů než svého času jednička, jakkoliv se tvůrci dušují, že mu zůstane hororová atmosféra originálu. Jde o to, že se zkrátka dočkáte i situací, kdy se díky dané zbrani budete moci vypořádat s oponenty trochu na způsob viděný v Resident Evil 5.

S akcí následně souvisí také zmínka o propracovanější interakci. O zničitelném herním prostředí a o věcech, které bude možné díky telekinezi přesunout vámi žádaným směrem. Přičemž tvůrci chtějí dosáhnout ideálního stavu, aby se v lokaci, kde se v praxi uplatní ona telekineze, dalo manipulovat se všemi objekty, se kterými by to mělo být možné.

Zajímavá je koneckonců i zmínka o věcech, které se mohou rozpadnout na dílčí fragmenty využitelné pak v boji. V některých případech dokonce k aktu probodnutí soupeře, resp. k jeho "přibití" ke stěně v případě, že hráč nebude mít přístup k "Javelin gunu", umožňující výše uvedené. Takovou pomyslnou třešničkou se zdá být postava nepřátelského Slashera, jemuž půjdou utrhnout končetiny a tyto pak využít co kopí proti dalším oponentům.

Soubojová část má nejenom díky tomu vyhlížet ve dvojce mnohem působivěji a efektněji. Spolu s rozmanitějšími lokacemi, nepřátelskými kreaturami a mnohoslibným co-op multiplayerem by mohlo jít o další hit již tak našlápnutého roku 2010. Více již v samotném inteview s tvůrci hry publikovanému na stránkách herního serveru CVG.

Comments