If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Jak hodnotí konferenci Sony slavný tlustý Francis? Je naštván!

Je naštván, protože si musí koupit PS4, samozřejmě...

Tagged With

Comments