If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Kdo je Skullbreaker z Warhammer 40k Darktide

Dvě videa o herní třídě.

Fatshark pokračují se seriálem, který přibližuje jednotlivé herní třídy z listopadového Warhammer 40,000: Darktide.

Ogryn: Skullbreaker má být velkou, silnou a nezastavitelnou postavou.

Zaměřují se na boj na blízko s holí, jinak dokáží odolat silným útokům a rychle se uzdravovat.

Speciální dovedností této třídy je Bull Rush - rychlý výpad vpřed a sejmutí nepřátel díky dočasně zvýšené rychlosti.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Warhammer 40,000: Darktide

Video Game

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments