If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Ke krabicové Arma 3 dostanete zdarma tričko

Černé s motivem hry.

Více o celé nabídce na Xzone, Arma 3 s českými titulky vyjde už 12. září.

Tagged With

Comments