If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Kojima říká, že Metal Gear Solid by bez PlayStation vůbec neexistoval

Takže je asi rád, že teď dělá pro Sony.

Hideo Kojima na konferenci Develop prozradil, že série Metal Gear mohla klidně v roce 1990 skončit jako 2D hra. Pak ale přišla první PlayStation se svými polygony.

"Udělal jsem Metal Gear 1 a Metal Gear 2 a pro mě už byla série ukončená a začal jsem dělat na něčem jiném," prozradil Kojima. "Tehdy měla být Metal Gear vždycky schovávací hra. V té době jsme ale neměli 3D polygony, takže jsme všechno museli dělat ve 2D. Takže jsem musel používat design, kdy chodíte odshora dolů."

Když v roce 1990 vyšel Metal Gear 2, už chtěl sérii opustit, ale pak se doslechl, co se blíží. "Dělal jsem na jiných hrách, ale pak jsem zaslechl něco o hardwaru PlayStationu."

Možnost vytvářet hry ve 3D přiměla Kojimu vrátit se k Metal Gear. "Za mě byla Metal Gear série ukončena, ale konečně jsem mohl díky 3D polygonům dělat to, co jsem původně chtěl. Když se schováváte pod stolem, můžete změnit úhel pohledu."

"Takže jenom díky PlayStationu vůbec existuje Metal Gear Solid. PlayStation způsobil, že vůbec mohla Metal Gear Solid série vzniknout," řekl také.