If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Kompilace vtipných chyb Battlefield 1 bety

Haha.

Kůň zaseklý v okně domu či zamrzlý při skoku na předních nohou. Ve smrtelném tanečku rotující voják, propadnutí ven z mapy, létající tank po budovách, chybějící kusy obličeje, letadlo zapíchlé v poušti či letící jinak, než by správně mělo. Takové a jiné zábavné momenty shrnuje kompilace bugů z nedávné bety Battlefield 1 (Alza.cz). Vzhledem k tomu, že se ji zúčastnilo 13 milionu lidí, nebyl výskyt chyb nijak dramatický, spíš se vyskytovaly vzácně, takže video nebrat jako nějaký reprezentativní vzorek:

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Battlefield 1

PS4, Xbox One, PC

Related topics
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments