If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Končí časopis JJ o YouTuberech

Děti nechtějí číst.

Projekt bývalého PR manažera Sony Jakuba Holého, o němž se hovořilo jako o nástupci Bravíčka a vyplnění mezery v trafikách pro teenagery, neuspěl.

Tištěný časopis JJ zaměřený a psaný YouTubery přestal po osmi číslech vycházet. Oznámila to vydavatelská společnost Street Light Productions v dopisu předplatitelům.

"Posledních pár měsíců jsme velice intenzivně hledali možnosti, jak se tomuto rozhodnutí vyhnout, ale bohužel jsme je nenašli. Pro udržení časopisu JJ udělal jeho vydavatel maximum, ale trh s časopisy pro děti a mládež je neúprosný. Velice si vážíme důvěry, kterou jste do časopisu JJ vložil/a, o to víc je mrzí, že jsme byli nuceni pozastavit jeho vydávání. Poslední číslo, které vám bude doručeno, je č. 04/2017 (duben)."

Magazín Marketing a Media připomíná, že při zážijovém startu byly ambiciózní plány se 70 tisíci výtisky pro českou distribuci a dalšími 20 tisíci pro slovenské odběratele. Cena byla 59 Kč za 52 stran.

Jde tak o důkaz, že mladší publikum odkojené YouTubery moc nechce číst a platit za to, nýbrž preferuje raději sledování svých idolů na internetu zdarma.

Comments