If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Lagy škodí vývoji her pro Natal

Studio Traveller's Tales to vidí kriticky.

Vývojáři z Traveller's Tales (LEGO Indiana Jones) ústy Jona Burtona aktuálně podrobili kritice ovladač od Microsoftu - Project Natal. A zmiňují, že pohybový ovladač od Sony je v tuto chvíli lepší řešení.

Burton přitom vychází z vlastní zkušenosti, resp. z vlastního testování Natalu. "Momentálně se mi více zamlouvá řešení od Sony, " prohlásil. "Natal je neobyčejně chytrý, ale zpoždění jeho reakcí a absence fyzických tlačítek bude omezovat hraní her, které budou Natal využívat. Ovladač od Sony bude přesnější a díky tlačítkům umožní, že každý typ hry - od akční adventury po FPS, bude moci být ovládán stejnou vstupní informací."

Burton se zkrátka a dobře obává, že každé ovládací zařízení bez ovládacích prvků bude mít velké potíže dosáhnout úrovně okamžité odezvy a preciznosti analogových páček, klasických tlačítek a myši. A jelikož přesnost a lehkost je vyžadována většinou dnešních žánrů, narůstají otázky, jaký že druh her bude pro Natal vlastně vhodný.

Dlužno ale podotknout, že Burton neměl v ruce finální verzi Natalu. Přičemž v únoru chce Microsoft tuhle unikátní periferii představit vývojářům ještě o něco blíže. V tuto chvíli probíhá ve firmě nábor nových pracovníků, kteří by měli napomoci s přípravou her speciálně designovaných pro využití s Natalem.

Tagged With

Comments