If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

LichDom na CryEngine 3

RPG našlo investora na GDC.

Nezávislé americké vývojářské studio Xaviant si licencovalo CryENGINE 3 pro své nadcházející singleplayerové RPG Lichdom. To by mělo vyjít v blíže neupřesněnou dobu pro PC, Xbox 360 a PlayStation 3.

Rozhodnutí použít tento engine bylo zřejmě nasnadě. "Když jsme se dali dohromady s Crytekem, měli jsme od jejich enginu velká očekávání, ale netušili jsme, o kolik tato očekávání ještě předčí," vychválil si spolupráci šéf firmy Michael McMain.

K licenci došlo proto, že autoři mohli během necelých šesti týdnů dát dohromady demo, s nímž prý úspěšně přijeli na skončenou konferenci GDC 2010. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že se jim tam pro svoji hru podařilo najít investora.

Tagged With

Comments