If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Manželky zaměstnanců Rockstar revoltují

Kvůli povinnosti pracovat 12 hodin denně.

Podobně, jako si před již téměř lety stěžovala manželka zaměstnance EA, pustily se nyní do revolty i drahé polovičky zaměstnanců studia Rockstar San Diego.

V dopise zveřejněném na Gamasutře popisují, jak jejich manželé musí vystresovaní pracovat desítky hodin, kolikrát až do noci a pod nemalým tlakem ze strany svých nadřízených. Stížnosti padají také na nedostatečné finanční ohodnocení, platy nereflektující inflaci nebo povýšené chování nadřazených lidí ve studiu, kteří prý zaměstnance téměř psychicky týrají.

"Manažeři v Rockstar Diegu tlačí své zaměstnance a neslibují jim vyhlídky na nic dalšího než zase další, kvapem se blížící deadline," píše se mimo jiné v dopise. "Stává se povinností každého, aby pracoval téměř dvanáct hodin denně včetně sobot, a to nezávisle na tom, zda dotyčný splnil své pracovní povinnosti".

Dopis končí výhružkou, že nebudou-li prosby vyslyšeny, ženy (nebo žena?) vystupující pod pomnožným pseudonymem "Manželka Rockstaru" se neváhají pustit do soudněprávních sporů s firmou.

Comments

More Zpravodajství

Latest Articles