If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Mapa zvětšeného města z Batman: Arkham Origins

Potvrzuje, že nové prostředí na ostrově na jihu odděluje most.

Zdroj: Game Informer

About the Author

Redakce

Contributor

Comments