If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Max: The Curse of Brotherhood na PS4

Opožděná konverze.

Původně xboxová exkluzivní plošinovka se po čtyřech letech dostane konečně také na PlayStation 4.

Přestože Microsoft zavřel dánské studio Press Play, jeho následnická firma Flashbulb dostala svolení k tomu, aby hru dodatečně překonvertovala na platformu Sony.

Max: The Curse of Brotherhood tedy vyjde koncem letošního roku i na PS4 a to nejen digitálně, nýbrž též krabicově.

Výše nový trailer o této 2.5D pohádkově-filmové hře s inovativními logickými hádankami, která má být ideální pro celou rodinu.

Comments