If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Maxis chystá online simulaci

Bude až pro další generaci.

V Maxisu se zřejmě pracuje na nové online hře, což naznačuje inzerát. Maxis shání zkušeného Development Directora (ředitel vývoje), který povede vývoj zatím neoznámené „next-generation online simulation game.“

Mezi pracovní náplň budoucího ředitele vývoje patří klasické povinnosti – dodržovat časový rozvrh, rozpočet a kvalitativní požadavky.

Podle Maxisu se má jednat o ambiciózní projekt, který se v současné době nachází teprve v předprodukční fázi.

Vzhledem k tomu, že se jedná o Maxis a tvrdí se, že to bude „simulation game“, na mysl automaticky vyvstanou The Sims. Dřívější pokus s The Sims Online se Maxisu příliš nevyvedl a na hru si dnes málokdo vzpomene. Možná se tedy dočkáme nějakých nových online simíků, nebo Maxis kutí něco úplně nového.

Tagged With

Comments