If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Microsoft bude 3D s pomocí LG

Dočkáme se v budoucnu 3D Natal her?

Microsoft se spolčil s LG a společně budou více propagovat 3D televize a 3D hry pro Xbox 360. Prvních výsledků této spolupráce bychom se měli dočkat již příští měsíc.

Zatím se jedná pouze o partnerství pro Jižní Koreu. Pokud se to bude zdát oběma stranám jako výhodná spolupráce a setká se s úspěchem, spolupráce se rozšíří i dále.

Zástupce Microsoftu celou věc pro Eurogamer okomentoval takto:

“Již dnes máme 3D technologii a hry na Xbox 360, které ji využívají. Tuto technologii chceme nadále zlepšovat tak, jak si bude žádat poptávka zákazníků. Hlavní věcí pro Xbox 360 a celý průmysl je ale zaměření na vytváření skvělých sociálních zážitků, kterých si mohou užívat všichni - například velké inovace jako Project Natal a Xbox Live.”

První plody tohoto partnerství již příští měsíc, případná expanze do zbytku světa... Dočkáme se snad na E3 (již za měsíc) nějakého zajímavého oznámení? Že by byl například Project Natal schopen fungovat i ve 3D? A co třeba 3D hry pro Project Natal - to už by mělo velmi blízko k virtuální realitě. Časem se třeba dočkáme.

Tagged With

Comments