If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Microsoft: cena Natalu jen spekulací

Odhady jsou pouhé domněnky.

Microsoft se oficiálně vyjádřil ke spekulacím ze včerejška, které nadcházející technologii Project Natal odhadovaly na cenu okolo 4000 Kč.

"Naši partnerští prodejci ještě nejsou obeznámeni s cenovou hladinou Projectu Natal, takže všechny ceny stanovené pro předobjednávky jsou pouhou spekulací," vysvětlil mluvčí firmy Aaron Greenberg.

"Bližší informace pro prodejce i zákazníky zveřejníme později, až se přiblíží vydání Natalu. Teď se ale soustředíme na to, abychom ho koncem roku mohli vydat a aby fungoval s každým Xboxem 360."

Tagged With

Comments