If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Městská TV reklama Horizon Zero Dawn

Spíš jak The Last of Us či Crysis.

Za méně než tři týdny zjistíte, proč nám už Země nepatří. V PS4 exkluzivitě Horizon Zero Dawn (Alza.cz), která se ve Velké Británii zviditelňuje touto televizní reklamou.

Comments