If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Na PlayStation 4 zamíří také hrané interaktivní drama Erica

Jako Heavy Rain, jen naživo.

Na PlayStation 4 bylo oznámeno strašidelné interaktivní drama s názvem Erica.

Bude k dispozici na PlayStation 4 a PlayLink a pracují na něm Sony London Studio a Flavourworks. Interaktivní film trochu svými volbami připomíná Heavy Rain, až na to, že je celý s živými herci.

Zatím není jasné, kdy by měla být Erica k dispozici.

Tagged With

Comments