If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Nákladnost vývoje her v předchozím roce

Odpověď na velká a častá propuštění.

Specializovaný magazín Develop uveřejnil některá zajímavá data ve vztahu ke skončivšímu roku 2009, ze kterých mimo jiné vyplynulo překvapující zjištění. Průměrné náklady na vývoj "next-gen" her stále narůstají, stejně jako množství propuštěných lidí a uzavřených studií - v rámci herní branže.

Co je ovšem alarmující a současně i trochu zvláštní budiž informace, že většina propuštěných zaměstnanců se měla rekrutovat z řad základních členů vývojářských týmů. Tedy že jako první zde dostali padáka lidé, co měli dohlížet a zajistit kvalitu výsledného díla. Dalším paradoxem budiž skutečnost, že navzdory "zeštíhlování" personálu měly náklady na vývoj o něco vzrůst. Pokud šlo o projekt cílený na jednu platformu, činily v průměru 10 milionů USD, v případě multiplatformového záběru pak 18 - 28 milionů USD.

Jelikož jde jenom o průměrné hodnoty, u některých projektů se vývoj ještě více prodražil. Jako názorný příklad může posloužit momentální hit Modern Warfare 2, kde se odhaduje částka 50 milionů USD. Nebo Gran Turismo 5, kde se dokonce operuje s budgetem okolo 60 milionů USD. Samozřejmě, znovu jde pouze o odhad, nic oficiálního.

Tagged With

Comments