If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Natočili jsme pro vás českou verzi NHL 16

Nejprve procházka po menu.

Ačkoli jsme od ABC Data disponovali kódem od začátku týdne, hra se nám odemkla až dnes, v den oficiálního vydání, stejně jako všem běžným smrtelníkům, kteří si ji dnes pořídili (Alza.cz).

Lelek pro vás prozatím natočil a okomentoval průchod po menu české verze NHL 16 na Xbox One, o víkendu na to naváže s už LETS PLAY přímo z dění na ledě.

Čtěte také shrnutí recenzí ze světa.

Tagged With

Comments