If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Neoficiální filmeček inspirovaný The Last of Us, první ze šesti epizod

Jak se žije dvojici sběračů ze hry ve městě porostlém břečťanem a obývaném infikovanými s houbou namísto hlavy?

What Remains - Episode 1 from Anthony Pietromonaco on Vimeo.

Tagged With

Comments