If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Nintendo nabídne WiiWare demoverze

Má po vzoru XBLA nastartovat slabší prodeje.

S cílem nastartovat slabší prodeje WiiWare hříček v rámci nabídky konzole Wii tu je nová aktivita ze strany Nintenda. Koncem měsíce listopadu bude spuštěn zkušební program, v jehož rámci mají být konečně nabízena hratelná dema u WiiWare produkce. Pro pochopení, nejde o dema pro velké hry jako je Conduit, FIFA 10 či Wii Sports Resort.

Sluší se také zmínit, že půjde jenom o hodně malý výsek WiiWare her, který má Nintendu napomoci oslovit eventuálně nové zákazníky. Prezident Iwata totiž z nějakého záhadného důvodu věří tomu, že stávající vlastníci Wii přesně vědí, co si v portfoliu WiiWare hříček vybrat a koupit. Jinými slovy pro ně není demoverzí třeba...

V tomto kontextu není bez zajímavosti dřívější studie serveru Gamasutra, která se zaměřila na zájem o malé hry v rámci nabídky současných konzolí, kde PS3 i X360 nabízejí svým zákazníkům hratelná dema na vyzkoušení daného produktu.

Zatímco 40% her na XBLA se prodá v rozmezí 50,000 - 100,000 kusů a stejné procentuální množství her na PSN pak v rozmezí 35,000 - 70,000 kusů, Wii více než výrazně klopýtá. Většina WiiWare hříček (60%) se tu rozebere v množství 5,000 - 20,000 kusů, což je navzdory povědomí, že online byznys na Wii není ani zdaleka tak robustní, dosti chabé.

Nicméně je dobré nakonec ještě předeslat, že není zcela zřejmé, zdali má nová Nintendo aktivita celosvětový záběr, nebo jsou WiiWare dema cílená jen a pouze na domovské Japonsko.

Tagged With

Comments