If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

No Man's Sky je vážně ohroženo po vytopení studia

Tvůrcům vše zničila přírodní katastrofa.

Pamatujete si na nezávislou onlinovku s procedurálně generovanými planetami k prozkoumávání, oznámenou na VGX a pak přiblíženou v preview? Ano, to je ta hra, kterou dělají jen čtyři lidé. Nebo spíš dělali. Jejich ambice bohužel přiškrtil zásah vyšší moci a vedle už jistého značného odkladu to může ohrozit celý projekt.

Studio Hello Games totiž bylo po silných bouřkách napříč Velkou Británií na Štědrý den kompletně vytopeno poté, co se protrhl násep od nedaleké rozvodněné řeky a voda se dovnitř valila i okny. Veškerý obsah jejich kanceláří tak byl vinou této události, prý biblických rozměrů, zničen - včetně nábytku, počítačů, monitorů, dveří, osobních věcí včetně sbírky starých konzolí nebo třeba papírového Joe Dangera v životní velikosti (hrdina jejich předešlé hry).

"Zjistili jsme, že laptopy někdy dokáží plavat. Děkujeme všem za pomoc a nyní už necháme hasiče, ať pomohou lidem s dětmi ve všech okolních, namísto brodění se při pokusech o záchranu harddisku," napsali na Twitter. Nyní prý potřebují jediné: sehnat nové prostory, kde budou pracovat, a nějaký počítač.

Dodatečně ještě vyšla najevo jiná nemilá skutečnost: zjistili, že na veškeré škody způsobené touto přírodní katastrofou se nevztahuje pojištění, protože se kancelář nacházela v záplavové zóně vyjmuté z pojistného krytí. Čili vedle návratu na úplný začátek jim nyní budou chybět i peníze vydělané v minulosti z několika dílů a portů Joe Dangera, z nichž nový projekt financovali.

Není přitom zatím jasné, jestli aspoň části rozpracovaného No Man's Sky měli zálohované na domácích počítačích bokem nebo jestli kvůli tomu přišli o kompletní dosavadní vývoj, což by bylo kruté, ale u malého studia bez pořádného zázemí asi nic zvláštního. Na druhou stranu, všechno zlé může být i pro něco dobré: co kdyby osud Hello Games nepřišel lhostejný Microsoftu nebo Sony a vzali by je díky tomu pod svá křídla? Nebylo by to vůbec špatné PR...

Oznamovací trailer
Tagged With
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments