If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Nová studie říká, že násilné hry asi vyvolávají násilí u dospívajících

Otázkou je, co ovlivňuje co? Nehrají náhodou agresivní lidé násilné hry?

Hádky o to, zda mohou násilné hry vyvolávat násilí u dětí, vesele pokračuje. Poslední studie tvrdí, že tomu tak skutečně nejspíš je.

Tým vědců našel spojení mezi zvyšující se agresivitou u dospívajících, kteří dlouhodobě hrají násilné videohry. Studii provedl tým psychologů z Brock University v Kanadě a práci publikovali v odborném tisku Developmental Psychology. Na tomto odkaze najdete její sumarizaci, celou si ji musíte zakoupit, pokud vás to téma opravdu hodně zajímá.

Studie se účastnilo 1500 dospívajících studujících střední školu v Ontariu. Polovina z nich byli chlapci a polovina dívky. Měli oznamovat své vlastní agresivní chování projevující se v napadání dalších lidí a činili tak v průběhu čtyř let. Sledované děti začínali v 9. třídě (14-15 let) a studie se vypracovávala, když dosáhli plnoletosti. "Analýza ukázala, že u dospívajících, kteří hráli v té době násilné videohry, se zvýšila agresivita," píše se v textu.

Psychologové sledovali i další faktory, které mohou mít na agresivitu dospívajících vliv, jako například prostředí, ve kterém vyrůstají, rozvod rodičů a podobně.

Studie ale není schopná říct, co přesně ovlivňuje co. Nedokáže s určitostí říct, že násilné hry způsobují agresivitu u dospívajících nebo zda přirozeně agresivní dospívající spíše inklinují k hraní násilných her.

Comments