If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

O bitevním systému Kings Bounty II

Třetí deníček.

Jak se tahový bojový systém v sérii vyvinul dílu od dílu a jak bude řešeno jeho vybalancování?

Co patří mezi speciální vlastnosti nového systému v Kings Bounty 2?

Kdo bude novými unikátními jednotkami a jak zde funguje kniha kouzel?

Nejen toto se dozvíte v dnešní třetí epizodě vývojářského deníčku od 1C Entertainment.

Stále platí, že toto nelineární příběhové RPG z fantasy světa Antara má vyjít někdy později v letošním roce - více o něm na homepage.

video src="https://www.youtube.com/watch?v=D-ESWgB88C8" />

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

King's Bounty: Legions

Android, iOS, PC

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments