If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

O konfrontacích z The Council

Jak umíte přesvědčovat?

Epizodická adventura Big Bad Wolf a Focus Home Interactive má být posunem vpřed oproti sériím od Telltale. Tím hlavním v ní totiž bude to, jak dokážete někoho přesvědčit, aby bylo po vašem, od čehož se bude odvíjet další příběh.

Systém konfrontací má být klíčovým mechanismem The Council (homepage, jehož první epizoda The Mad Ones (z celkově plánovaných pěti) vyjde už v březnu pro PC, PS4 a X1.

Jde o takové slovní bitvy, ve kterých vynikne váš důvtip a inteligence. Cílem je, abyste v několika etapách konverzace přesvědčili druhou osobu, jak to jen nejvíce jde. Zpočátku může jít jen o to, aby upustila od nějakého záměru (například nestřílet na vás), zatímco později se od ní pokusíte třeba dostat dopis, pro což je nutno dokázat, že jste důvěryhodní.

Všemu bude předcházet studium informací o dané osobě a hledání materiálů, abyste byli řádně připraveni. Když řeknete něco, co protivníka naštve nebo schopnost, vůči které je imunní, přijdete o jedno z předem určeného počtu dovolených selhání. Když neuspějete vícekrát, má to mít dramatický dopad na celý příběh.

Poslední krok v dialogu má být přitom napravitelný, čili budete mít více pokusů k dosažení svého cíle (nebo než vám dojdou tzv. Blunders).

About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments