If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Obhajoba konceptu Final Fantasy XIII

Linearita je daní za silný příběh.

Příchozí RPG od Square Enix - Final Fantasy XIII, se sice pyšní veskrze hodně pozitivními referencemi, nicméně mezi nimi nelze přehlédnout ani hlasy, které se k zatím poslednímu dílu série vyjadřují více kriticky. Jako je kupř. magazín PSM3, kde hra získala "pouhých" 70%.

Přičemž kritická slova, zejména ve vztahu k silné linearitě hry (aspoň v rámci její první poloviny), prosvítají také z dalších článků. Režisér Motomu Toriyama na tohle téma ale řekl: "Myslíme si, že řada recenzentů na Final Fantasy XIII nahlíží západním pohledem. Když se podíváme na většinu západních RPG zjistíme, že nás postaví do velkého otevřeného světa, kde si můžete dělat, co se vám zlíbí… ovšem je velmi obtížné převyprávět přesvědčivý příběh, když máte příliš volnosti."

Producent Yoshinori Kitase navíc tvrdí, že se tvůrci snaží příliš nenaslouchat hlasům kritiky, ale pravda může být nakonec někde úplně jinde. V základním herním konceptu, který se v případě japonských vývojářů a také požadavků japonského trhu výrazně odlišuje od zbytku světa. Zatímco Japonci upřednostňují právě silné příběhové vyznění, západ je pro otevřenější svět a větší svobodu herního konání.

Comments