If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Záznam EA E3 2017 konference

Byla vysílána od devíti večer.

Časový rozvrh všech E3 2017 konferencí a co od nich čekat najdete v tomto našem článku s infografikou.

Comments