If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Odklad DLC pro Resident Evil 7

Tryzna Capcomu.

Nebývá zvykem, aby kvůli zpoždění nějakého dodatečného obsahu (navíc šířeného zdarma) předstoupili viníci před kameru a se zasmušilým výrazem pronesli výpověď, proč ve své misi selhali.

Japonská mentalita je ovšem odlišná, než na jakou jsme zvyklí, takže producent a ředitel vývoje z Capcomu tuto tryznu podstoupili:

Důvodem je odklad slíbeného DLC Not a Hero pro Resident Evil 7 (Alza.cz). Mělo se s Chrisem Redfieldem objevit někdy na jaře, ale zřejmě z toho bude spíš léto (zatím blíže neupřesněno).

"V návaznosti na nadšené přijetí základní hry jsme dospěli k závěru, že toto rozšíření není dostatečně dobré, aby splnilo vysoká očekávání. Aby bylo stejně kvalitní jako původní RE7, potřebujeme více času na vývoj."

Tagged With

Comments