If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Oficiální video o devkitu Scorpio

Proč je nadupanější než finálka?

Konec uniklých videí na toto téma, Microsoft se nestandardně rozhodl prezentovat veřejnosti něco, co ji obvykle bývá skryto - development kit Xbox One Scorpio určený pouze pro prominentní vývojářská studia.

Komunitní manažer Major Nelson v oficiálním videu mluví s inženýrem z MS, který zmiňuje klasické záležitosti - jak naslouchali přáním studií, co by v takovém dev kitu rádi našli, co by jim ulehčilo život, jaké nástroje by jim pomohly atd.

Mnozí vývojáři prý po MS požadovali devkit s vyššími HW specifikacemi než s těmi, které nakonec budou v běžné konzoli prodávané zákazníkům. To jim totiž umožní různé experimenty a dříve rozběhnout hru, kterou pak s blížícím se vydáním mohou trochu osekat, resp. optimalizovat a vyladit. Odsud tedy pramení značné riziko nereálně hezky vyhlížejících E3 dem tuto neděli, které pak mohou zažít downgrade ve finální verzi na podzim.

Comments