If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Online hry vs World of Warcraft

Webové hry na obrovském vzestupu!

Současný nástup online hraní nesouvisí zdaleka jenom s MMO segmentem. Studie společnosti comScore zohledňující čísla z největšího herního trhu světa - USA, poukazuje nejprve na skutečnost, že oproti minulému roku se o 22% navýšilo množství lidí hrajících online. Výsledkem pak má být číslo přesahující 81 milionů, číslo o počtu Američanů hrajících v současnosti online hry.

Do téhle kategorie samozřejmě spadají populární MMORPG jako je World of Warcraft. Nicméně trend nakonec "tvrdí" trochu jiný segment, webové hry, které jsou gratis. Přičemž portály, které je nabízejí, lákají stále více lidí. Např. Yahoo! Games mělo zaznamenat na 19,4 milionu unikátních návštěvníků, EA Online 18 milionů a Nickelodeon Casual Games 14,8 milionu. Naproti tomu gigant World of Warcraft za stejnou časovou periodu (což má být květen 2009) měl přilákat "pouze" 2,2 milionu návštěvníků (z USA).

Bez zajímavosti ovšem není, že ve výše uvedeném měsíci květnu se výrazně navýšila populace v dalších MMO - v City of Heroes, kde zaznamenali 49% nárůst hráčů. A pak např. v RuneScape - 43%. Naproti tomu zmíněný WOW měl mít nárůst toliko 10% - vše samozřejmě při přímém porovnání s květnem minulého roku.

Online hraní se zkrátka stává dnešním fenoménem s dramaticky rostoucí penetrací; v USA má na každé dva k internetu připojené lidi připadat jeden člověk, prezentující se jako hráč online her. Nicméně doba, kterou hráči u online her nakonec stráví, zůstává zhruba stále stejná, jako tomu bylo v minulém roce.

Comments