If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

OnLive míří do Evropy

Přijde jednou i do ČR?

Online streamovací herní služba OnLive byla nedávno potvrzená ve Velké Británii a dnes její zakladatel Steve Perlman oznámil, že se chystá i podpora pro země Beneluxu.

Zpráva o tom, že do OnLive výrazným podílem investoval největší belgický poskytoval kabelového připojení Belgacom, může přitom mít dopad i pro hráče v ČR.

Znamená to, že ač služba původně počítala především s americkým, potažmo anglickým trhem, může zřejmě fungovat i v EU. Čímž se nevylučuje ani to, že dříve či později třeba zamíří i k nám. Jestlipak by se jí u nás ujalo třeba takové UPC?

Tagged With

Comments