If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Otevřený beta víkend Paragon

Kdy, kde a jak.

I Epic pochopil, že k proražení na poli Free-2-Play je potřeba uspořádat zdarma přístupný víkend pro všechny, aby hře zajistil báječné zviditelnění.

Otevřený betatest jeho projektu Paragon se tak uskuteční mezi 26. a 30. květnem na platformách PS4 a PC.

K účasti se musíte nejpozději do 25. května zaregistrovat na homepage paragon.com.

V minulých měsících byl Paragon ve fázi uzavřené bety, za kterou jste museli zaplatit 20 dolarů, na prázdniny se plánuje další betatest.

Tagged With

Comments