If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Oznámení MotoGP 10/11 s obrázky

Splitscreen, realismus a čerstvé soupisky.

Capcom dnes ráno oznámil další ročník závodní série MotoGP 10/11, který vyjde v březnu 2011 pro Xbox 360 a PlayStation 3.

Vyjma vylepšené fyziky, důrazu na autentičnost či aktuálních soupisek se slibem dodatečných gratis aktualizací po vydání autoři tentokrát garantují také klasických pět módů Championship, Time Trial, Challenge, Career a Online s podporou až dvaceti hráčů naráz.

V rámci kariérního módu se navíc bude moci kooperativně připojit další hráč ve split-screenu. Počítá se také s širokou možností přizpůsobení, a to jak v rámci arkádového, tak i simulačního nastavení, již tradičně nebude chybět ani několik stupňů asistence.

Hra jinak vzniká opět ve studiích Monumental Games, jejichž poslednímu ročníku sice Marek Beniač v naší recenzi přisuzoval kvality, úplně nadšený ale rozhodně nebyl. Více už snad napoví debutový trailer z ročníku 10/11.

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

MotoGP 10/11

PS3, Xbox 360

Related topics
About the Author

Levis

Contributor

Comments