If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Jak mělo vypadat zrušené The Getaway 3?

Grafik Sony dělal i na Heavenly Sword 2.

Grafik nebo animátor nesmí zapomínat na aktualizaci svého portfolia prací. A bývalý člen studia Sony v britském Cambridge, Martin Binfield, se touto poučkou řídil možná až příliš, že se to jeho zaměstnavateli nemusí líbit.

Ve svém profesním životopise totiž "dokázal" vyzradit nejen to, že se v roce 2008 chystalo Heavenly Sword 2, ale i poprvé ukázat městskou akci The Getaway 3, která byla Sony zrušena v roce 2008. Podle těch pár vteřin se měla odehrávat v metropoli protkané vodními kanály, nejblíže má asi Amsterdamu:

Tagged With
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments