If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

Patch opravuje chyby Gothicu 4

Má 40 MB.

Po dřívějším hotfixu dnes JoWood uvolnil první plnohodnotný patch ke svému akčnímu RPG Gothic 4: Arcania. Soubor čítající zhruba 40MB (mirrory WP a AT) funguje pouze s anglickou verzí hry a opravuje první sadu nejvážnějších bugů, které hráči nahlásili na oficiálních fórech.

Jde o interakci s mečem, zbytečné přehrávání některých zpráv po naloadování hry nebo zamrzání postav, pakliže se uprostřed jejich hopsání má spustit filmeček.

Odpadl také problém s vodou ve stereoskopickém 3D zobrazení, potíže spojené s provozováním hry na SLI nebo obtížné generování terénu či příležitostné padání hry. Kompletní seznam opravených chyb naleznete zde.

Tagged With

Comments