If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy.

PC verze Prototype 2 o dlouho odložena

Zrušíte kvůli tomu své prázdniny?

Pokud máte PC a po včerejším ohlášení portálu Radnet jste se těšili, jak si budete celé jaro stahovat pravidelně vydávané přídavky zdarma, aby se vám kamarádi nemohli vysmát, až si potom hru koupí za polovic, rychle na to zapomeňte.

Vývojáři Radical Entertainment museli na oficiální facebookové stránce přiznat, že Prototype 2 pro PC vyjde s čtvrtročním zpožděním oproti konzolovým verzím.

Zatímco hráči na PS3/X360 se budou prohánět po otevřeném městě a v kombech kosit nepřátele už od 24. dubna, na PC to půjde až od 24. července (kdy budou všichni na prázdninách a pak se zase Activision budou divit, že se verze pro počítače vůbec neprodávala). Důvody prodlevy zveřejněny nebyly.

Poslední video

Sign in and unlock a world of features

Get access to commenting, homepage personalisation, newsletters, and more!

In this article
Follow a topic and we'll email you when we write an article about it.

Prototype 2

PS3, Xbox 360, PC

Related topics
About the Author
Jan Doskocil avatar

Jan Doskocil

EG.cz Managing Director

Comments